Trụ sở chính

87-89 Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội

(84-24) 3 858 4310 / 3 858 4165

0942 669 678

Cơ sở 2

Khu Công Nghiệp Quế Võ Bắc Ninh

(84-24)3 617398

0942 669 678

Form liên hệ
  • 9 + 76 =