ĐÈN LED GẮN TƯỜNG D GT 04L
ĐÈN LED GẮN TƯỜNG D GT03L V/5W
ĐÈN LED GẮN TƯỜNG D GT09L MN/5W